26 Mayıs 2009 Salı

kırkağaç

Kırkağaç İlçesi


Kırkağaç l350 yılında Türk kalbuz aşiretlerinden bir kısım halkın Kırkağaç'ın güney batısındaki yamaca,şimdiki Ören mevkiine yerleşmeleri suretiyle kurulmuştur.Kırk adet çadır halkından ibaret olan aşiret 40 tane ağacın altına yerleştikleri için o günden beri kasabanın adı Kırkağaç olarak kalmıştır.Aşiretin ilk camii ören camii,ilk çeşme suyu ören suyudur.Bir rivayete göre Kırkağaç kasaba halinde hicri 848,miladi l432 se nesinde kurulmuştur.Kasabanın gelişmesinde Sarı Abdullah efendi adıyla bilinen ve bütün ülkede şöhret sahibi olan bu alimin Kırkağaç'a yerleşmiş olması büyük etken olmuştur.Önceleri köy,sonraları bucak olan Kırkağaç l86l'de İlçe teşkilatına kavuşmuştur.İlçe l.Dünya savaşından sonra Yunanlılar tarafından işgal edilmiş l2 Eylül l922'de kurtarılmıştır.
Kırkağaç Manisa'nın 79 km.kuzeyinde ,çamlıca (seyhan) dağının eteklerinde 27.doğu boylamı ile 39.kuzey enlemi arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 543 km2 dir.Doğuda sındırgı,Batıda Kınık,Güneyde Akhisar İlçeleri ile komşudur.İlçe merkezinin denizden yüksekliği l80-200 metredir.Ancak batıdaki dağ silsilelerinden kuzey doğudaki Hacet dağlarında ve güney batıdaki yeldoğu dağlarında yükselti l000 metreyi geçer.yazları sıcak ve kurak,kışları ılık ve yağışlı olmak üzere ılıman iklimi vardır.
İlçe merkezinde Kırkağaç,kasabalarda Bakır,İlyaslar,Karakurt ve Gelembe olmak üzere 5 Belediye ve bu belediyeleri oluşturan toplam 26 mahalle ve 28 köy mevcuttur.Yerleşim genel olarak köylerimizde topludur.Demirtaş.Kocaiskan,Dualar ve Hacet köylerinin birden fazla bağlısı vardır.
2000 nüfus sayımındaki sonuçlara göre İlçenin toplam nüfusu 48.303 dür.Bunun 25.093 ü İlçe merkezinde,geri kalanı Kasaba ve köylerde oturmaktadır.
İlçe merkezinde Celal Bayar Üniversitesine bağlı Bilgisayarlı Muhasebe ve Elektirik-Elektronik bölümünden oluşan Yüksek okul,Süper Lise,Lise,Merkezi Teknik Eğitim Merkezi,İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi,Özel Lise ve İlköğretim okulu ile 4 Adet İlköğretim Okulu mevcuttur.4 Kasaba ve köylerimizde toplam 27 İlköğretim Okulu vardır.Bunun yanında Halkeğitim merkezi bulunmaktadır.
İlçede küçük çaplı 2 matbaa mevcut olup,haftalık “Yurt Sesi” adında bir gazete yayınlanmaktadır.Mülkiyeti Belediye ye ait bir binada Kütüphane hizmet vermekte olup,yine Belediye ye ait 500 kapasiteli bir kışlık sinema vardır.
İlçe'de turizm'e yönelik tesis bulunmamaktadır.
İlçe merkezinde l Stadyum vardır.Stadyum bünyesinde bir spor eğitim merkezi mevcut olup gençlere spor yapma imkanı sağlanmaktadır.Yine İlçeye 2 km.mesafede Gençlik ve İzcilik Spor okulu izcilik faaliyetlerinde bulunmaktadır.
İlçe'de 25 yataklı bir Devlet Hastahanesi ,1'ri merkezde olmak Üzere 4 Sağlık Ocağı vardır.Devlet Hastahanesinde 1 Dahiliye ,1 Genel Cerrahi, ,1 Diş Hekimi,ve 4 Pratisyen Hekim hizmet vermektedir.
Kırkağaç ve Gelembe kasabası ovalarının çok verimli ve her türlü tarıma elverişli olması tarımın gelişmesine neden olmuş bu nedenle İlçe ekonomisinin tamamı tarıma dayanmaktadır.En çok yetiştirilen mahsuller,kavun,tütün,zeytin,domates,pamuk ,üzüm ve baklagillerdir.İlçenin toplam ekilebilir alanı 30.046 hektardır. İlçede büyük çapta sanayi tesisi yoktur.Ancak çeşitli kapasitelerde Zeytinyağı fabrikaları vardır.Bu fabrikalar mevsimlik olarak zeytin toplama dönemlerinde çalışmaktadır.Biri merkezde 2 si kasabalarda olmak üzere 3 adet Tarım Kredi Kooperatifi vardır.
İlçenin ticaretinde genelde Traktör galericileri ön sıradadir.
Belediye tarafından Altyapı hizmetlerinin büyük bölümü yapılmıştır.Su yeterli olup,çeşitli ebatlardaki büzlerle Kanalizasyon sorunu halledilmiştir.Yol bakım çalışmaları sürdürülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder