26 Mayıs 2009 Salı

kula

Kula İlçesi

Kula'nın Anadolu'ya gelen Türk boylarınca ne zaman fethedildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Türk yönetimin de Kula civarının ilk hakimi Germiyanoğullarıdır. Bu dönemde çıktığı bilinen ve halk arasında hala kullanılan (Şehri Kavacık civarı Kula) tabiri o yıllarda Kula'nın şu anda Kavacık Köyü olarak bilinen yerde kurulu Kavacık Beldesinin 80-90 hanelik bir köy olduğu ve bu köyde bulunan bir kule nedeniyle köyün isminin Kule olarak bilindiğinin ileri sürülmesine neden olmaktadır. Kule ismi zaman içerisinde değişerek Kula şeklini almış ilçenin günümüzde kullanılan ismi de tahminlere göre buradan gelmiştir.
1410 yılında Osmanlı İmp. bağlanmış ve Cumhuriyet dönemine kadar başka bir yönetim altına girmemiştir.Ancak 1920 yılının Temmuz ayında İzmir'in işgalinden sonra doğuya yönelen Yunan kuvvetleri Kula'yı da işgal etmişlerdir.Yunan işgali altındaki Kula ilçesi 4 Eylül 1922 Pazartesi günü Türk ordusu tarafından işgalden kurtarılarak yeniden milli yönetim altına alınmıştır.
Kula ilçesi,Manisa ili merkezine 118 Km. uzaklıkta olup yüzölçümü 960 Km2 ve denizden yüksekliği 720 metredir.Kula ilçesi Kuzeyde Demirci ve Selendi,Batıda Salihli, Güneyde Alaşehir, Doğuda Uşak ili ile sınırlandırılmıştır. İlçe D-300 karayolu üzerindedir.İzmir iline 140 km, Uşak iline 75 km mesafededir.
Tabduk ve Yunus Emre Türbesi
22 Ekim 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımına göre toplam 52986 nüfusa sahiptir.Bu nüfusun 28769'u kırsal kesimde yani kasaba ve köylerde, 24217'si de ilçe merkezinde yaşamaktadır. 22 Ekim 2000 sayımına göre ilçenin % 54'ü kırsal kesimde ve % 46'sı de kent alanlarında yaşamaktadır. Kentleşme Türkiye ortalamasının altındadır.İlçede kırsal kesimde nüfus iki kasaba merkeziyle 49 köyde toplanmış durumdadır.Köylerde sadece 2 tanesi 1000'in üzerinde nüfus yoğunluğu göstermektedir. Buna mukabil ilçede 200'ün altında 8 köy vardır. Köylerdeki genel nüfus 200-700 rakamları arasında toplanmaktadır. İlçenin yer aldığı toprak parçaları üçüncü jeolojik zamanın sonunda meydana gelen faylarla beliren volkanik dağlarla örtülüdür.İlçe genel yapısı itibariyle dağınık bir görünüm vermekle birlikte yer yer küçük ovalara da rastlanmaktadır. Bunlar içerisinde en önemlisi ilçe merkezinde başlayıp Yurtbaşı Köyüne kadar uzanan 16 Km. uzunluğundaki ve 5 Km. enindeki Kula ovasıdır.İlçenin önemli akarsuyu Gediz ırmağıdır.İlçenin genel iklimi karasal karakteristiği göstermektedir. İlçe bitki yapısı itibariyle yer yer orman görüntüsü vermektedir. Toplam ormanlık saha 25167 hektardır.

İlçemizin en önemli turizm varlığını Osmanlı döneminden kalma tarihi eserler oluşturmaktadır. Bunlardan en önemlileri arasında; 800 civarındaki sit alanı içerisinde bulunan eski evler, Kurşunlu camii, Çarşı hamamı, Kilise kalıntıları, mahalle çeşmeleri, ilçeye 13. km. mesafede bulunan tamamen doğal şartlarla oluşmuş peri bacaları, Roma döneminden kalma ilçenin 19 km. kuzeybatısında yer alan 59 derece sıcaklıktaki Emir kaplıcaları, Emre köyünde bulunan Tabduk ve Yunus Emre türbeleri ile yine aynı köyde bulunan Carullah Bin Süleyman camii sayılabilir. Halen koruma amaçlı imar planı içerisinde 800 tarihi eski Kula evi bulunmakta olup, en küçük onarımları dahi yapılamayan bu tarih ve kültür mirasımız her gün biraz daha yok olmaktadır. Koruma amaçlı imar planı yeniden, her bina ayrı ayrı ele alınarak, gözden geçirilerek yapılmalı, mutlaka korunması gerekli olanlar belirlenmeli, diğerlerinin onarım ve yeniden yapılaşmasına izin verilmelidir. Korunmaya alınanlar ise devletçe restore edilmeli veya restore edenlere kredi desteği sağlanarak bu kültür mirasımız yaşatılmalı, yok olmaktan kurtarılmalıdır.Halen ilçemiz belediyesi tarafından işletilen ve 37 oda ile genelde ilçe halkına hizmet verilen Emir Kaplıcaları özel sektörün devreye girmesiyle ilçe dışına da hizmet veren önemli bir “Termal Turizm Merkezi” haline gelebilir. Bu yönde konu ile ilgilenebilecek özel sektör girişimcileriyle temas sağlanmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder