26 Mayıs 2009 Salı

soma

Soma İlçesi

Soma, Türkiye'nin en kaliteli "Linyit Kömürü"ne sahip ilçesidir. Rezerve bakımından da Elbistan'dan sonra ikinci sırayı teşkil etmektedir.
Soma ve dolayları tarihi dönemlerde bir çok uygarlığa sahne olmuştur. Çevremizde Eti, Lidya, İran,Mekodonya, Bergama Krallığı ile Roma ve Bizanslıların egemenliklerinin izlerine rastlanılmaktadır.
Selçuklu ve Karasioğulları dönemlerinden sonra 1336 yılında Osmanlı Devleti'ne bağlanan ilçemiz, önce sancak merkezi, daha sonra da 1600 yılında kaza olmuştur.
1927 yılında Saruhan Vilayetinin Manisa İli olarak değiştirilmesi ile “Manisa Vilayeti”ne bağlı bir ilçe olarak idari yapıdaki yerini almıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder