20 Mayıs 2009 Çarşamba

turgutluTurgutlu İlçesiTurgutlu, Sultan II. Murat devrinde Dalbahçe Köyü dolaylarına yerleşen Turgud Aşireti tarafından kurulmuştur. Önce Dalbahçe Köyü civarında kurulmuş, zamanla ovaya inerek bugünkü yerini almıştır. Yunanlılar, İzmir'i işgalden 10 gün sonra da Turgutlu'yu işgal etmişlerdir. Bu tarihten, 7 Eylül 1922 yılına kadar İlçe işgal altında kalmıştır. Kurtuluş Savaşımızın başarı ile sonuçlanması üzerine kurtulmuş ancak Yunan askeri giderken şehri, Bozkurt ve Küllük Mahalleleri hariç tamamen yakmışlardır. Turgutlu; doğusunda Ahmetli, batısında Manisa, Kemalpaşa, kuzeyinde Saruhanlı, güneyinde Ödemiş ve Bayındır İlçeleri ile çevrilidir. Ege Denizinin 55 km doğusunda olup, denizden yüksekliği 78 metredir. Yüzölçümü 530 km.dir.
İlçenin nüfusu 121.020'dir. Bunun % 77.4'ü (93.727) İlçe merkezinde, % 22.6'sı (27.293) ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. Turgutlu, Manisa İli olarak ilçe sıralamasında 3.büyük ilçedir. Mülki idarede birinci sınıf ilçe olan Turgutlu'ya bağlı, Merkezle birlikte 3 belediye, 37 köy vardır. İlçe merkezinde 21, kasabalarda 8 ve köylere bağlı 8 olmak üzere toplam 37 mahalle vardır. Turgutlu İlçe merkezi ve köylerinde, değişik yerlerden gelen aileler iç içe yaşamaktadır. Gerek sanayileşme sonucu, gerekse tarım işçiliği nedeniyle İlçemize gelen işçilerin memleketlerine dönmemeleri sonucunda her geçen gün İlçe merkezinin nüfusu artmaktadır. İlçemizde tarıma ve toprak sanayiine dayalı bir ekonomi vardır.Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 45 İlköğretim, 11 Orta Eğitim Kurumu, 5 adet özel dershane, 2 adet özel motorlu taşıt sürücü kursu ve 2 adet kütüphane vardır..
İlçede 150 yataklı 1 adet Devlet Hastanesi, 120 yataklı 1 adet Sosyal Sigortalar Hastanesi, İlçe merkezinde 6, köy ve kasabalarda 4 olmak üzere toplam 10 adet Sağlık Ocağı, 1 adet Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Tabipliği, 1 adet Verem Savaş Dispanseri ve modern ambulans donanımı ile 1 adet 112 Acil Yardım İstasyonu hizmet vermektedir. Ayrıca halk tarafından yaptırılan 70 kişi kapasiteli bir huzurevi bulunmaktadır.
İlçemizde, tarıma ve toprak sanayiine dayalı ekonomik bir yapı mevcuttur. İlçenin % 54'ünde tarım yapılmaktadır. Turgutlu'da Gediz Havzasının verimli topraklarının bulunması ve Akdeniz ikliminin olumlu etkileri sayesinde polikültür tarım yapılmaktadır. Çekirdeksiz üzüm, pamuk, tütün, domates, buğday, kiraz, şeftali, erik ve zeytin, ziraatı yapılan başlıca ürünlerdir. Sofralık üzüm üretimi önem kazandığından yayla bağcılığı gelişmektedir. Pamuk tarımı Gediz Havzasında yapılmaktadır. Tütün, kırsal kesimin geçim kaynağıdır. Kapari, kekik gibi alternatif bitkiler ekimi tanıtılmaktadır. Hububat; kırsal alanlarda tütün, taban arazilerde pamukla münavebeye girmektedir. Arpa üretimi, hayvanların yeşil ot ihtiyacını karşılamak için yapılmaktadır. Meyvecilikte şeftali, kiraz, erik ve incir üretimi önemlidir. Kiraz ve incir ihraç edilmektedir. Zeytin ağacı sayısı azdır. İlçede konserve fabrikalarının etkisi ile domates, biber ve hıyar ekimi önem kazanmıştır. Hayvancılık bitkisel üretim kadar önemli değildir.
İlçe merkezinin güneyinden E-23 karayolu, kuzeyinden ise demiryolu geçmektedir. Ulaşım, il ve ilçelere bu yollarla yapılmaktadır. Bütün köylerin yolu mevcut olup köy yollarının asfalt kaplama çalışmaları tamamlanmıştır. Yollar her mevsim ulaşıma açıktır.
İlçemizin en önemli turistik tesisi Urganlı Kaplıcalarıdır. Suları karbondioksitli ve bikarbonatlıdır. Sıcaklığı 62 ile 67 derece arasında değişmektedir. Evliya Çelebi, bu kaplıcaya övgü dolu sözlerle, Seyahatnamesinde yer vermiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder